Starszaki z grupy „Różyczki” uczestniczyły w realizacji ogólnopolskiego programu edukacji antytytoniowej dla dzieci  przedszkolnych „Czyste Powietrze Wokół Nas”. 

Podczas zajęć dzieci poszukiwały oraz wskazywały źródła dymu, dokonały podziału na zapachy przyjemne oraz zapachy nieprzyjemne. Poznały znaki zakazujące palenia w miejscach publicznych,  wykonały swój własny znaczek  pod hasłem „Mamo, tato nie pal przy mnie”. 

Dzieci wykazały się także  dużą wiedzą na temat skutków palenia papierosów. Na podsumowanie zajęć dzieci wykonały „papierosy odstraszacze”, które wręczyły swoim bliskim palaczom.

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact