Przedszkolaki z grupy „Słoneczniki” w roku szkolnym 2016/2017 uczestniczyły w cotygodniowych  zajęciach z cyklu „Podróże z literkami po krajach Unii Europejskiej”. Celem podróży było m.in. dostarczenie dzieciom podstawowych wiadomości o Unii Europejskiej, poznanie charakterystycznych cech  wybranych państw członkowskich, budowanie i rozwijanie  zainteresowań krajami europejskimi, a także kształtowanie poczucia przynależności do Europy.

Podczas zajęć dzieci wykazywały  duże zainteresowanie krajami Unii Europejskiej, dopytywały o szczegóły dotyczące  danego kraju jak również wykazywały się dużą wiedzą na temat omawianego kraju. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyły się flagi  omawianych państw.

Na ostatnich zajęciach dzieci podsumowując swoje podróże utrwaliły wiadomości dotyczące Unii Europejskiej, po raz ostatni wkleiły też do „paszportu” tzw. pamiątkę z podróży, a także otrzymały dyplom „Małego Europejczyka”.

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact