DRODZY  RODZICE!    

Rozpoczął się czerwiec, ostatni miesiąc naszej wspólnej nauki i zabawy przed wakacjami. Jak ten czas szybko mija?- dopiero był początek roku szkolnego, a już nadchodzi koniec. Dla Państwa to nie tylko koniec kolejnego roku szkolnego, ale również pożegnanie z przedszkolem, a co za tym idzie z pierwszym etapem edukacji Państwa dzieci.  W tym ostatnim przedwakacyjnym miesiącu nasze działania skupiać będziemy wokół następujących kręgów tematycznych:

Tydzień pierwszy- „Święto dzieci”
      - rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur
      - poszerzanie wiadomości na temat życia dzieci w innych krajach
      - budzenie szacunku do siebie oraz innych niezależnie od koloru skóry i narodowości
      - odczuwanie radosnego nastroju związanego z obchodami Dnia Dziecka.

Tydzień drugi- „Na naszym podwórku”
    - przypomnienie czynności wykonywanych podczas pobytu w przedszkolu
      - dzielenie się wiedzą na temat zabaw i zajęć na świeżym powietrzu
      - omówienie zasad bezpiecznych zabaw na powietrzu
      -zwrócenie uwagi na stosowanie się do regulaminów zabaw w przedszkolu i na placu zabaw.                         

Tydzień trzeci- „Kolory lata”
     - obserwowanie różnic zachodzących w poszczególnych porach roku
       - poznanie zjawisk atmosferycznych występujących latem
       - zachęcanie do bezpośredniego obcowania z przyrodą
       - poznanie charakterystycznych cech lata.

Tydzień czwarty i piąty- „Już wakacje”
     - porównywanie różnych miejsc, gdzie można latem wypoczywać, wskazywanie   podobieństw i różnic
       - poznanie krajobrazów naszego kraju, dostrzeganie piękna i bogactwa Polski
       - uświadomienie niebezpieczeństw grożących podczas wakacji oraz zasad właściwego  korzystania z nich.

POŻEGNANIE PRZEDSZKOLA- dzieci sześcioletnie będą żegnały przedszkole w nieco inny sposób, niż to wyglądało w ubiegłych latach. Wstępnie planowane jest na 24.06.2020 (środa) - o szczegółach poinformujemy na 4 parents.               

Myślę, że dzieci będą mile wspominać czas spędzony w przedszkolu. Życzę wszystkim Rodzicom i Dzieciom udanych oraz bezpiecznych wakacji a w nowym roku szkolnym, czyli już w I klasie samych sukcesów w nauce.
Bądźcie zdrowi i wspominajcie nas mile- powodzenia!!!

                                                  Wychowawczyni grupy „Maki”
                                                     Urszula Strugarek

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact