Drodzy  Rodzice

Miesiąc luty się rozpoczął a wraz z nim zaplanowałam  nowe tematy i zadania dla dzieci.
TEMATYKA ZAJĘĆ W PIERWSZYM TYGODNIU :
•    „Bal przebierańców” – wyjaśnienie znaczenia słowa karnawał, podkreślenie elementów humorystycznych zawartych w wierszu
•    „Bal karnawałowy” – kultywowanie zwyczajów i tradycji związanych z karnawałem, wzmacnianie więzi i pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej i społeczności przedszkolnej
•    „Frania i Franek idą do fotografa”- poznanie wyglądu litery f, F − małej, wielkiej, drukowanej i pisanej, doskonalenie analizy sylabowej i głoskowej wyrazów,
•     „Balony, maski, serpentyny” – przeliczanie i porównywanie liczebności, wprowadzenie cyfry 0
•    „Karnawał na świecie” – praca z obrazkiem i mapą świata – poznanie zwyczajów karnawałowych w wybranych krajach świata, odnajdywanie położenia poznanych krajów na mapie świata

TEMATYKA ZAJĘĆ W DRUGIM TYGODNIU :
•    „Czerwone serduszko”- okazywanie szacunku innym osobom
•    „My − to ja i ty”- wprowadzenie litery j, J
•    „Bawmy się razem”- eksperymentowanie rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijanie wyobraźni muzycznej
•    „Walentynkowe niespodzianki” – rozmowa z dziećmi na temat przyjaźni i tradycji obdarowywania przyjaciół prezentami
•    „Kto jest moim przyjacielem?” – nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi

TEMATYKA ZAJĘĆ W TRZECIM TYGODNIU:
•    „To mi się udaje”- rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji, radzenie sobie z ich przeżywaniem, szanowanie emocji swoich i innych osób,
•    „Hops na hulajnodze”- poznanie wyglądu litery h, H – małej, wielkiej, drukowanej i pisanej, doskonalenie analizy i syntezy   słuchowej wyrazów
•    „Dobre rady na kaprysy i smutki”- zauważenie, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panowanie nad nieprzyjemną emocją
•    „Mistrzowskie zadania” – doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania
•    „Wiele już potrafię” − kształtowanie wiary we własne możliwości, doskonalenie umiejętności współpracy w zespole

TEMATYKA ZAJĘĆ W CZWARTYM TYGODNIU:
•    „Ukryte dźwięki” – rozwijanie analizatora słuchowego
•    „Kocia muzyka” – wprowadzenie liter k, K  − małej i wielkiej, drukowanej  i pisanej
•    „Koty małe i duże” – poznanie nazw i wyglądu zwierząt należących do rodziny kotowatych, dostrzeganie podobieństw i różnic między zwierzętami
•    „Koncert w filharmonii” – doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania; rozwijanie zainteresowań muzycznych
•    „O Fryderyku Chopinie” – poznanie sylwetki polskiego kompozytora oraz słuchanie wybranych utworów


WAŻNE WYDARZENIA LUTEGO:
•    5 LUTY- BAL KARNAWAŁOWY
•    14 LUTY- WALENTYNKOWE ZABAWY

                                                                                   Wychowawca grupy „Stokrotki”
                                                                                           mgr  Beata Adamczak

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact