Drodzy Rodzice
Rozpoczął się czerwiec - ostatni miesiąc przed wakacjami i dla niektórych dzieci ostatni miesiąc pobytu w przedszkolu „Słonecznym”.

W czerwcu zajmować się będziemy następującą tematyką:
•    I TYDZIEŃ „Niby tacy sami, a jednak inni”
- poznanie dzieci różnych raz oraz warunków, w jakich żyją
- utrwalenie wiadomości na temat praw dziecka
- mierzenie odległości za pomocą wspólnej miary
- utrwalenie stron: prawa, lewa
•    II TYDZIEŃ „Wakacyjne podróże”
- poznanie miejsc letniego wypoczynku
- poznanie sposobów spędzania czasu wolnego latem
- utrwalanie poznanych liter
- kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych
•    III TYDZIEŃ „Pożegnania nadszedł czas”
- rozwijanie mowy, utrwalenie nazw dni tygodnia
- porządkowanie wiadomości na temat miesięcy, pór roku oraz charakterystycznych cech poszczególnych pór roku
- rozwijanie umiejętności czytania
- rozwijanie sprawności rachunkowych

Ważniejsze wydarzenia czerwca:
    3.06 -  Wyjście do Biblioteki Publicznej w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
    4. 06 – Dzień Dziecka” - teatrzyku w wykonaniu Rodziców z naszej grupy pt. „Wycieczka do ZOO
    6.06 – Olimpiada Sportowa Przedszkolaków na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3. Proszę, aby w tym dniu dzieci miały strój gimnastyczny i obuwie    sportowe.
    11.06 – o godz. 15.00 - zebranie z rodzicami dzieci pozostających w przedszkolu (duża sala)
    13.06  o godz. 14.00 odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla dzieci odchodzących do klasy I (duża sala). Proszę, aby dzieci na zakończenie roku przyszły ubrane na galowo.


Życzę wszystkim Rodzicom i dzieciom udanych oraz bezpiecznych wakacji
a dzieciom odchodzącym do szkoły samych sukcesów w nauce.

                                                                                 Wychowawca grupy   „Szafirki”
                                                                                      mgr Romana Szulczyńska

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact