Drodzy Rodzice !

Witam w miesiącu październiku, miesiącu pięknej złotej jesieni. Pierwszy tydzień  upłynie nam pod hasłem „Idzie jesień …do zwierząt”. W czasie tego tygodnia będziemy uczestniczyć  w zabawach badawczych, rozwijać słuch fonematyczny oraz narządy artykulacyjne. Poznamy sposoby przygotowywania się zwierząt do zimy oraz rozpoznawać będziemy i nazywać wybrane ptaki odlatujące od nas przed zimą. Doskonalić będziemy umiejętność liczenia, rozpoznawać i nazywać zapisy cyfrowe liczb 1,2,3.                                                         

Kolejny tydzień to „ Co z czego otrzymujemy?”. Poznamy właściwości fizyczne piasku i gliny oraz produkty z nich otrzymywane. Dowiemy się skąd mamy wełnę i co z niej otrzymujemy, poznamy sposoby otrzymywania papieru. Wyrabiać będziemy zdolność koncentracji  podczas działania, rozwijać koordynację wzrokowo – ruchową.                                                                           

Następny tydzień  „Idzie jesień ….  z deszczem” .W czasie tego tygodnia nazywać i rozpoznawać będziemy figury geometryczne, uczestniczyć w zabawach muzycznych, rozwijać sprawność manualną poprzez wykonywanie prac plastycznych. Zwrócimy uwagę na ubieranie się odpowiednio do pogody, rozwijać będziemy  zainteresowania przyrodą nieożywioną, poznamy zjawiska przyrodnicze. Poznamy proces obiegu wody w przyrodzie, rozwijać będziemy sprawność fizyczną.                                                                                                 

Ostatni tydzień  to „Moja rodzina”, podczas którego budzić będziemy szacunek dla rodziców za to, co dają dzieciom, poznamy dawne i obecne zabawy dzieci. Rozwijać będziemy mowę, zwracać będziemy uwagę na wypowiadanie się całymi zdaniami, wyrabiać będziemy poczucie świadomości ruchu. Utrwalimy wygląd i nazwy poznanych figur geometrycznych, poznamy zapis cyfrowy    liczby 4. W ciągu tego miesiąca poznamy następujące literki: o, a, i oraz e.     6.10. 2020r. obchodzimy „Święto Pieczonego Ziemniaka”.
 

      Wychowawczyni grupy "Szarotki

mgr Tamara Piasecka

 

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact