Drodzy Rodzice !

Witam w miesiącu czerwcu, który jest ostatnim miesiącem naszej współpracy przed oczekiwanymi przez dzieci wakacjami.     

Pierwszy  tydzień upłynie nam pod hasłem „Niby tacy sami , a jednak inni”, w czasie którego obchodzić będziemy święto naszych pociech „Dzień Dziecka”. Kształtować będziemy postawę tolerancji w stosunku do dzieci niepełnosprawnych , dostrzegać różnice i podobieństwa pomiędzy dziećmi różnych ras. Będziemy integrować się z dziećmi z innych grup, brać udział we wspólnych zabawach i konkursach. Kształtować  będziemy  poczucie rytmu, rozwijać zdolności wokalne, porównywać masy przedmiotów, rozwijać mowę oraz sprawność manualną.

Drugi tydzień to „Wakacyjne podróże”, podczas którego zapoznamy się z kontynentami oraz globusem, poznamy również środowisko przyrodnicze obszarów górskich, poznamy wybrane regiony Polski oraz oznaki lata.  Aktywnie uczestniczyć będziemy  w ćwiczeniach gimnastycznych oraz zabawach ruchowych  oraz  rozwijać słuch fonematyczny.

Kolejny tydzień „Pożegnania nadszedł czas” , to tydzień podczas którego wspominać będziemy nasz pobyt w przedszkolu, przypomnimy sobie piosenki i tańce poznane w ciągu roku. Rozwijać będziemy umiejętność liczenia, dodawać i odejmować w zakresie 10, uczestniczyć w zabawach badawczych.

Podczas  ostatniego tygodnia „Ekologiczne zabawy” kształtować będziemy świadomość ekologiczną, rozwijać zasób słownictwa zawiązany z ekologią , wyrabiać poczucie odpowiedzialności za otaczające środowisko. Kontynuować będziemy rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie oraz przestrzegania przyjętych zasad , rozwijać kreatywność i wyobraźnię.   

Życzę  bezpiecznych, słonecznych, niezapomnianych wakacji.

       Wychowawczyni grupy "Szarotki

mgr Tamara Piasecka

 

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact