Drodzy Rodzice !

Witam   w  pierwszym  miesiącu Nowego Roku.         

Pierwsze   dwa  tygodnie upłyną nam pod hasłem „ Bezpieczeństwo zimą”. Jest to czas  ferii zimowych , podczas których będziemy poszerzać  wiedzę   na temat bezpieczeństwa zimą i zasad bezpiecznej zabawy. Tworzyć będziemy siatkę pytań do pojęcia bezpieczeństwo zimą, formułować własne pytania i odpowiedzi , wzbogacać słownictwo, poznamy sporty zimowe. Wdrażać będziemy dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz zachowania rozsądku podczas zabaw, rozwijać będziemy umiejętność ubierania się stosownie do warunków pogodowych. Będziemy uczyć się odróżniać bezpieczne miejsca do zabawy od niebezpiecznych, utrwalimy zasady bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym zimą. Poznamy wizerunek ratownika medycznego oraz  elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy. Rozwijać będziemy umiejętność współpracy w zespole, sprawność fizyczną oraz manualną.                                                                                                                

Kolejny tydzień to „Babcia i dziadek”. W  czasie tego tygodnia wzbudzać będziemy szacunek do osób starszych, zachęcać do sprawiania przyjemności dziadkom. Rozwijać będziemy umiejętność wyrażania  świata komunikatami niewerbalnymi, rozwijać umiejętność liczenia, rozwijać koordynację wzrokowo – ruchową, a także mowę i pamięć.                                                                    

Podczas ostatniego tygodnia „Zima i zwierzęta” poznamy nazwy i utrwalimy wygląd  ptaków zimujących w Polsce, utrwalimy nazwy zwierząt leśnych. Rozwijać będziemy wyobraźnię, utrwalimy wygląd i nazwy poznanych figur geometrycznych, poznamy zjawiska przyrody nieożywionej. Rozwijać będziemy orientację przestrzenną, reagować ruchem na dźwięki o różnej wysokości   oraz na ustalone sygnały.                                                                                                  

Życzę Państwu  Szczęśliwego  Nowego Roku 2021.

       Wychowawczyni grupy "Szarotki

mgr Tamara Piasecka

 

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact