DRODZY  RODZICE! 

Pierwszy miesiąc pobytu Waszych pociech w przedszkolu już za nami. Rozpoczął się  październik i nadeszła jesień - bardzo kolorowa pora roku, która może uraczy nas piękną jesienną pogodą. Na wstępie chcę serdecznie podziękować Rodzicom za współpracę i przygotowanie niespodzianek z okazji Dnia Chłopca.

W październiku dzieci zapoznają się z następującą tematyką:
•     „Idzie jesień do zwierząt”
- zapoznanie ze sposobem przygotowania zwierząt do zimy
- poszerzanie wiedzy na temat życia wybranych zwierząt leśnych
- utrwalenie nazw ptaków odlatujących do ciepłych krajów
- rozwijanie umiejętności liczenia w dostępnym zakresie
- zapoznanie z zapisem cyfrowym liczb 1,2,3
- rozwijanie słuchu fonematycznego i narządów artykulacyjnych
•    „Co z czego otrzymujemy”
- poznanie pracy osób wykonujących wybrane zawody, dostrzeganie korzyści z ich pracy dla społeczeństwa
- poznanie właściwości fizycznych piasku i gliny
- zapoznanie z produktami otrzymywanymi z gliny i piasku
- poznanie pochodzenia i wykorzystania wełny
- poznanie etapów powstawania mąki, rodzaje pieczywa
- poznanie sposobu otrzymywania papieru
- rozwijanie koordynacji wzrokowo - ruchowej
•     „Idzie jesień z deszczem”
- dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią
- poznawanie pogody, która jest późną jesienią
- utrwalenie nazw części garderoby na jesienne dni
- rozwijanie zainteresowania przyrodą nieożywioną
- poznanie procesu obiegu wody w przyrodzie
- utrwalenie poznanych figur geometrycznych, poznanie cech prostokąta
•    „Moja rodzina”
- nazywanie członków bliskiej i dalszej rodziny
- tworzenie drzewa genealogicznego
- poznanie dawnych i obecnych zabaw dzieci
- rozwijanie mowy – zwrócenie uwagi na wypowiadanie się całymi zdaniami
- poznanie zapisu cyfrowego liczby 4

Przez cały rok szkolny dzieci będą poznawać literki realizując program pt. „Podróże z literkami po krajach Unii Europejskiej”. W październiku wybierzemy się z literką A – do Austrii, I – do Irlandii, E – do Estonii.

                          Wychowawca grupy „Tulipanki”

                            mgr Romana Szulczyńska

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact