Drodzy Rodzice!

 W miesiącu czerwcu proponuję następującą tematykę zabaw:

I tydzień: Dzień Dziecka                                                                                                                    

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wspierać swoje dziecko?   Codzienne aktywności i zdarzenia będą dobrym pretekstem do rozmowy i do utrwalania wiedzy o prawach dziecka. Warto podkreślać, że prawa zawsze idą w parze z obowiązkami   i wspólnie ustalić codzienne obowiązki dziecka.                                                                                           

II tydzień: Zwierzęta duże i małe                                                                                                                      

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wspierać swoje dziecko?   Aby utrwalić wiadomości o zwierzętach  można obejrzeć film przyrodniczy, przejrzeć albumy ze zwierzętami lub jeśli to możliwe obserwować zwierzęta w ich naturalnym środowisku. Dziecko powinno próbować odczytywać samodzielnie nazwy zwierząt. Warto ćwiczyć z dzieckiem przeliczanie obiektów w najbliższym otoczeniu, a także dodawanie i odejmowanie w zakresie 10.                                                                                                           

III tydzień: Lato                                                                                                                               

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wspierać  swoje dziecko?     Warto  rozmawiać z dzieckiem na temat bezpiecznego zachowania podczas burzy, wichury, gradu. Warto też przypominać o ochronie głowy oraz zabezpieczeniu skóry przed promieniowaniem słonecznym.

IV tydzień :Wakacje                                                                                                                             

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wspierać swoje dziecko?   Warto  zwracać uwagę dzieci na wszelkie zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa podczas wakacji, przypomnieć numery alarmowe i sposób wzywania pomocy.
Podczas rozmów na temat pójścia dziecka do pierwszej klasy warto budować w nim pozytywny obraz szkoły. Warto rozmawiać na temat jego oczekiwań i obaw związanych z rozpoczęciem nowego etapu edukacji.        

Wszystkim Rodzicom dziękuję serdecznie za współpracę i dodatkowy, ogromny wkład pracy podczas ostatnich miesięcy realizowania kształcenia na odległość. Wiem, że było to dla Państwa ogromne wyzwanie.   Z pełnym szacunkiem kieruję w stronę Państwa słowa uznania.   Wszystkim życzę udanego wypoczynku, a dzieciom sukcesów w dalszej edukacji.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                Wychowawca grupy „Żonkile"
                                                                                               mgr Dorota  Waliszewska - Kot

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact