Szanowni Rodzice !
W pierwszym tygodniu marca porozmawiamy o pracy w różnych zawodach. W kolejnym tygodniu wiodącym tematem będzie upływający czas. Będziemy rozwijać u dzieci umiejętność posługiwania się określeniami dotyczącymi następstw czasowych oraz umiejętność posługiwania się zegarem własnoręcznie wykonanym podczas grudniowych eksperymentów.
Rozmawiać też będziemy o marcowej pogodzie i przedwiośniu. Powitamy wiosnę .Dzieci poznają kilka przysłów związanych z tą piękną porą roku , będą obserwowały podczas spacerów i wycieczek zmiany zachodzące w przyrodzie .

Będziemy wzbogacali kącik przyrodniczy pojawiającymi się w ogrodach pierwszymi wiosennymi kwiatami .Zabawy zorganizowane w parach i małych grupkach nie tylko umożliwią dzieciom dzielenie się swoją wiedzą, ale również wspierać będą ich rozwój społeczny

Tak jak w poprzednich miesiącach organizować będę zajęcia badawcze KLUBU „ MALI ODKRYWCY”. Są to zajęcia , na których przeprowadzamy ciekawe doświadczenia, a dzieci samodzielnie stawiają hipotezy i weryfikują je na drodze samodzielnie przeprowadzonych eksperymentów oraz wyciągają wnioski z obserwacji .

W marcu nadal rozwijać będziemy kompetencje językowe w oparciu o bajki terapeutyczne. Dzieci poznają literki gG ,pP, zZ, cC. Będą rozpoznawały poznane litery w swoich wizytówkach. Podczas zajęć dzieci będą uczestniczyły w wielu zabawach ruchowych, często podejmowanych z własnej inicjatywy. Podczas wykonywania prac plastycznych rozwijać będą sprawność manualną oraz wyobraźnię twórczą .

Podczas zajęć dzieci będą rozwiązywały słowne zagadki szyfrowe, będą uczestniczyły w zabawach z serii „Kodowanie”. Kodowanie to wstęp do nauki programowania mający wpływ na rozwój logicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, umiejętności pracy zespołowej.

wychowawca grupy „Konwalie”
Dorota Waliszewska-Kot

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact