Założeniem wprowadzenia innowacji jest rozwijanie u dzieci przedszkolnych w wieku   5 - 6 lat umiejętności logicznego myślenia, kształtowania wyobraźni przestrzennej oraz wprowadzenia młodego człowieka w cyfrowy świat, szczególnie w świat związany z programowaniem, a także upowszechnianie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii.

W czasie trwania innowacji dzieci będą rozwijać podstawowe funkcje poznawcze takie jak: pamięć, koncentracja uwagi, analiza, synteza wzrokowa i słuchowa oraz koordynacja ruchowa. Program pozwala na kształtowanie dobrych nawyków cyfrowych od najmłodszych lat. Dzieci bawią się w kodowanie na dywanie poprzez gry i zabawy logiczne z wykorzystaniem m.in. maty do kodowania.  
Celem tego programu jest przygotowanie przedszkolaków do kreatywnego i świadomego korzystania z technologii cyfrowych poprzez szereg zabaw edukacyjnych, w które włączone są elementy nauki kodowania i programowania oraz rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności, umiejętność prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych, planowanie działań prowadzących do rozwiązania sytuacji konfliktowej, weryfikacja poprawności wykonanych zadań oraz obserwacja i wyciąganie stosownych wniosków.

Realizacja zajęć pozwala na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci ( rozwój umiejętności matematycznych, podstaw pisania i czytania)  oraz kształtuje umiejętności społeczne i kompetencje miękkie (współpraca w parach, w grupie). Autorami innowacji realizowanej w grupach: „Żonkile” i „Krokuski”  są – Dorota Waliszewska-Kot i Małgorzata Wojtczak.

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact