Jak powszechnie wiadomo obcowanie człowieka z muzyką przynosi wiele korzyści zwłaszcza we wczesnym dzieciństwie. Właściwie każde dziecko ma predyspozycje do muzykowania, zatem muzyka może być ona użytecznym narzędziem w ręku nauczyciela. Istnieje jednak pewien warunek, który musi zostać spełniony, by muzyka faktycznie miała wpływ na dziecko. Tym warunkiem jest cykliczność, powtarzalność i naturalność obcowania.

Praca z grupą dzieci i codzienny kontakt nauczyciela z dziećmi to świetna okazja ku temu by w naturalny sposób zaznajamiać dzieci z muzyką. To ważne by inicjatywa nauczyciela wypływała z jego sympatii do muzykowania lub jeszcze lepiej pasji. Przykład dorosłego, który czuje się swobodnie poruszając się nawet amatorsko po obszarze sztuki, będzie przykładem powielanym przez dziecko w dorosłości tj. będzie miało ono otwarty stosunek do sztuk pięknych pamiętając że pasja i sympatia to wszystko czego trzeba by korzystać z jej dóbr.

Warto wspomnieć w tym miejscu o badaniach, które wskazują na to, że lepszy jest codzienny, naturalny kontakt ze śpiewem w bliskości dziecka z dorosłym lub grupą dzieci niż kontakt bardzo rzadki lecz z wysokiej jakości muzyką profesjonalną.

Rosnę śpiewająco - z muzyką przez świat to duża dawka doświadczeń muzycznych oraz spotkań z kulturą muzyczną całego świata. Poprzez zadania zawarte w Programie nauczyciel rozwija swoją grupę w kierunku takim jaki uznaje za korzystny dla niej: śpiew, taniec, gra na instrumentach, słuchanie muzyki, wykonywanie prostych zadań w metodzie aktywnego słuchania muzyki.

Poprzez udział w programie dzieci rozwijają się nie tylko muzycznie, artystycznie, ale także indywidualnie i społecznie. Muzyka staje się naturalnym wypełnieniem chwil pomiędzy nauką, a zabawą, a dzieci dzięki kontaktowi z nią stają się ciekawe świata, chętne do zdobywania wiedzy oraz nowych doświadczeń.

“Rosnę Śpiewająco - z muzyką przez świat” to idea całorocznej podróży przez wiele zakątków świata. Omawiając je z dziećmi uwrażliwiamy je nie tylko na muzykę różnych kultur, ale i na drugiego człowieka. Dzięki lekturom uzupełniającym sięgamy po wiedzę o kulturach na poziomie wykraczającym poza program edukacji przedszkolnej. Z drugiej jednak strony to odpowiedź na globalizm. Świat jest na wyciągnięcie ręki poprzez internet z którego korzystają już nawet przedszkolaki. Warto w edukacji przedszkolnej uczulać najmłodszych i pokazywać im inność ucząc dobrego odbioru - szacunku, do tej inności.
Poprzez tańce, piosenki z różnych stron świata poszerzamy nie tylko horyzonty muzyczne, ale i wszelakie, a zaspokajając ciekawość dzieci również nauczyciele i dorośli wyniosą coś dla siebie z tej muzycznej podróży.
Autorkami innowacji jest Hanna Franek i Beata Adamczak.

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact