bus

Pod koniec kwietnia założyciel i opiekun Klubu „Mali Odkrywcy”- Dorota Waliszewska-Kot  z Publicznego Przedszkola nr 3 „Słoneczne” w Pleszewie uczestniczyła w wizycie studyjnej  w Chełmie zorganizowanej dla dyrektorów i nauczycieli z Południowej Wielkopolski przez Centrum Wsparcia Rzemiosła ,Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu-Partnera Regionalnego (dla Wielkopolski) Centrum Nauki Kopernik w ramach Programu Klub Młodych Odkrywców. Celem wizyty była promocja dobrych praktyk, wymiana doświadczeń w zakresie nauczania przez eksperymentowanie, obserwacje i aktywny udział w zajęciach  z dziećmi w najlepszym w kraju przedszkolnym Klubie Młodego Odkrywcy.

W trakcie wizyty studyjnej uczestnicy wspólnie z Panią Dorotą Kinal-Dyrektorem Departamentu Edukacji  i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego; Panią Magdaleną Sekurą - Nowicką - dyrektorem i Panem Damianem Michalakiem Wicedyrektorem Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu przyglądali się działalności Chełmskiej Sieci Opiekunów KMO odwiedzając laboratoria i pracownie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, w której dzieci i młodzież eksperymentują pod okiem fachowców. Ważnym akcentem wizyty było spotkanie studyjne  z   przedstawicielami Chełma i województwa lubelskiego.    

Wizyta finansowana była w ramach projektu „Jak zachęcać przedszkolaka do eksperymentowania w KMO? Wykorzystanie eksperymentów i metod aktywizujących   w przedszkolu”, na które dofinansowanie uzyskało CWRKDiZ w Kaliszu od Centrum Nauki Kopernik w Warszawie ze środków przekazanych przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact