Rozwijanie aktywności poznawczej dzieci - wyzwalanie swobodnej, naturalnej ekspresji /uczenie przez przeżywanie i działanie/ to podstawa aby dobrze  przygotować dzieci do podjęcia nauki w szkole. Podczas zajęć otwartych dla rodziców dzieci z grupy „Żonkile” miały wiele zadań, które podnosiły samodzielność myślenia i działania, stawiania pytań i szukania na nie odpowiedzi.

Odczytywały zakodowane imię misia- bohatera zajęć oraz świetnie bawiły się z rodzicami na „Balu liter” i podczas zabawy „Butelkowe kręgle”. Dzieci odczytywały symbole i kodowały  pojazd dla misia-głównego bohatera zajęć wykorzystując matę do kodowania. Radziły sobie świetnie.

Wychowawca grupy  pani Dorota t aktywizuje dzieci do działania, gdyż  metody aktywne sprzyjają lepszemu rozumieniu zadań, wypracowaniu własnych poglądów, uogólnień i wniosków, stają się impulsem do rozwoju indywidualnego.

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact