24.04.2018r.  najmłodsze przedszkolaki z grup „Różyczki” oraz „Fiołki” obejrzały teatrzyk kukiełkowy  na podstawie tekstu M. Kownackiej pt.  „ Czy Agata kocha się w kwiatach”. Następnie dzieci próbowały odpowiedzieć  na pytania dotyczące zachowania dziewczynki. Wszystkie dzieci zgodnie stwierdziły, że nie należy niszczyć roślin. Obiecały też, że będą dbały o środowisko . Zajęcia przygotowały p. Aneta i Ola.

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact