Międzynarodowy Dzień Tańca w „Słonecznym” obchodzono w różnych rytmach. Do tańca rozbrzmiewała muzyka klasyczna, młodzieżowa, były też pląsy i ludowe tańce. Podczas tańca dzieci nabywały umiejętności współdziałania w grupie, akceptacji siebie i innych. Poszukiwały i pokonywały również bariery swoich możliwości.

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact