Członkowie Klubu „Mali Odkrywcy” zapoznali  się z cyklem obiegu wody w przyrodzie .Uczestniczyli  w zabawach ruchowych, słuchowych i plastycznych związanych z wodą i deszczem. Przyszedł więc czas na eksperymenty. Klubowicze poznali trzy stany skupienia wody, dowiedzieli  się co pływa, a co tonie.

Do eksperymentów podeszli z ogromnym zapałem. Eksperymentowanie sprawiło im wiele radości. Eksperymenty z wodą były dla dzieci bardzo fascynujące .Obserwowanie jak zmienia się stan skupienia wody było niezwykle interesujące. Pobudzanie zmysłów, wyobraźni, przyswajanie informacji i poznawanie nauki przez zabawę, wyzwalanie ciekawości świata przyświecało dzieciom po fantastycznej przygodzie z eksperymentowaniem.

Kreatywne zajęcia zorganizowała dzieciom pani Dorota  opiekun Klubu „Mali Odkrywcy”, którego koordynatorem jest Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact