Wiek przedszkolny jest okresem największego rozwoju  mowy dziecka – jest to czas, w którym najlepiej rozwijać mowę dziecka jaki i usuwać wszelkie nieprawidłowości. Warunkiem rozpoczęcia i prawidłowego przebiegu terapii logopedycznej w każdym zaburzeniu mowy jest właściwa diagnoza, która obejmuje między innymi: badanie rozumienia mowy, badanie mówienia, badanie sprawności aparatu artykulacyjnego, orientacyjne badanie słuchu. Terapia logopedyczna prowadzona jest indywidualnie (logopeda pracuje z jednym dzieckiem)

Podczas zajęć logopedycznych w przedszkolu prowadzone są ćwiczenia, które  mają na celu:

  • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,

  • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy, podniebienia),

  • kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),

  • rozwijanie słuchu dziecka (ćwiczenia wrażliwości słuchowej, ćwiczenia rytmizujące, ćwiczenia słuchu fonemowego – to zdolność precyzyjnego różnicowania  dźwięków mowy),

  • wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,

  • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,

  • rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,

  • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek,

  • kształtowanie swobodnej wypowiedzi dziecka,

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact