Naturalną cecha dziecka jest ciekawość, a także potrzeba zadawania pytań, chęć poznawania otaczającego świata i dowiadywania się nowych, interesujących rzeczy. Realizacja tej innowacji zaspokoi te potrzeby oraz zachęci do myślenia, porównywania, opowiadania, uruchomi wyobraźnię...

Otaczające dzieci przedmioty i substancje, z którymi mają do czynienia, na co dzień, kryją wiele tajemnic, które można i warto odkrywać. Wychowankowie poznają ciekawe informacje, atrakcyjne miejsca poprzez doświadczenia, obserwacje, fotografie czy obrazy. Poznają nowe pojęcia oraz rozwiną wszystkie procesy poznawcze.

W pracy z dzieckiem podstawową formą działalności będzie odkrywanie przez zabawę twórczą. To poprzez zabawę twórczą w naturalny sposób dzieci poznają otaczającą je rzeczywistość, poznają słabe i mocne strony, a także prawa rządzące w grupie rówieśniczej. Twórcze działanie jest najlepszym sposobem do zaspokojenia potrzeb małego dziecka. Dlatego też celem podstawowym będzie wdrożenie naszych wychowanków do odważnego podejmowania działań, które rozbudzą w nich twórczą, kreatywną i badawczą postawę.

Celem innowacji „Mali przyrodnicy-badam obserwuję” jest: podniesienie jakości pracy przedszkola w zakresie stosowania nowoczesnych metod zabawowych twórczych z elementami doświadczania, obserwowania, czy eksperymentowania; zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych przez wpieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności; odkrywanie zewnętrznego świata, poznawanie ludzi i miejsc, a także własnych emocji; zainteresowanie otaczającym światem; poznawanie wielorakości, złożoności i bogactwa świata; stymulowanie rozwoju, kreatywności, myślenie i ekspresji; poszerzanie wiedzy, poznanie nowych pojęć; sprawianie radości z możliwości eksperymentowania i działania; pomoc w odkrywaniu potencjału dziecka; kształtowanie zdolności do analizowania, ciekawości badawczej; umiejętne korzystanie z przyborów edukacyjnych takich jak: lornetka, mikroskop, lupa i teleskop; poszukiwanie wiedzy o świecie; rozwijanie spostrzegawczości, twórczości i kreatywności.

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact