NAUCZYCIELE:
mgr Beata Adamczak
mgr Aleksandra Makowiecka
mgr Hanna Franek
mgr Ewa Kempińska  
mgr Dominika Krajewska
mgr Ewelina Maciejewska
mgr  Mariola Marcisz
mgr Aneta Matuszewska-Cierniak
mgr Tamara Piasecka
mgr Arleta Sass - religia
mgr Aleksandra Siecińska
Urszula Strugarek
mgr Agnieszka Śnieć-Fabisz
mgr Romana Szulczyńska
mgr Aldona Szwedziak
mgr Dorota Waliszewska-Kot
mgr Małgorzata Wojtczak
Mirella Zaborowska-Fenger

mgr Paulina ŻychlewiczPracujący nauczyciele  w  przedszkolu to wysoko wykwalifikowana kadra, dążąca do jak najwyższych własnych umiejętności, doskonaląca się na kursach i warsztatach, poszukująca nowych metod i rozwiązań pozwalających na osiąganie wszechstronnego rozwoju dziecka we współdziałaniu z rodziną.

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact