ogloszenia

 

Drodzy Rodzice!

Informacja dotycząca dożywiania uczniów
 w Szkołach i Przedszkolach w 2019r.


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, informuje zainteresowanych rodziców lub prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do; przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów czy szkół ponadgimnazjalnych o możliwości składania wniosków w sprawie dożywiania.


Wnioski z pełną dokumentacją tj. wniosek, zaświadczenia o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, inne dokumenty świadczące o dochodach rodziny np. renta, alimenty, świadczenia rodzinne, zaświadczenia z PUP, zaświadczenia o ilości hektarów przeliczeniowych z Urz. Gminy. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, Rodziny, w których  dochód na osobę nie przekracza 150% kryterium dochodowego (528,00zł) czyli 792,00 zł miesięcznie, kwalifikują się do objęcia pomocą w formie pokrycia kosztów dożywiania w szkole czy przedszkolu.

Termin składania wniosków do tut. Ośrodka ustala się do dnia 10 grudnia 2018r. aby można było przeprowadzić wywiady środowiskowe i wydać decyzje, które pozwolą na korzystanie z  dożywiania od m-ca stycznia 2019r.

Potwierdzeniem dla szkoły/przedszkola o przyznaniu tej formy pomocy jest decyzja, która zostanie wydana przez tut. Ośrodek.

 

 

 

 

 

 

•    wcześniejsze przyzwyczajanie dziecka do przebywania w nowym miejscu, pod pieką osób trzecich,  kontaktowanie dziecka z rówieśnikami;

•    uczenie dziecka przez zabawę czynności związanych z samoobsługą;

•    informowanie dziecka, że będzie spędzało  czas w przedszkolu bez rodziców;

•    ważne jest, aby rodzice podczas rozstania byli spokojni (dziecko wyczuwa niepokój dorosłych);

•    zabawy z dzieckiem „w przedszkole”,  przedstawianie jego realnych zalet  np. obecność rówieśników, zabawki, itp.;

•    akceptacja płaczu dziecka przez rodziców   -  naturalnej zdrowej reakcji na nową sytuację;

•    wcześniejsze poznanie przedszkola  (spacery w kierunku przedszkola,  krótkie wizyty w ogrodzie przedszkolnym);

•    „kawałek domu”- drobiazg przyniesiony  przez dziecko z domu np. ulubiona   zabawka,  poduszka itp.;

•    wcześniejsze odbieranie dziecka  w początkowym okresie (zawsze należy dziecko odbierać  zgodnie z obietnicą);

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact