W roku szkolnym 2018/2019 Przedszkole NR 3 „Słoneczne” w Pleszewie wzięło udział w projekcie „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”. 31 grudnia 2018  zakończyła się realizacja wszystkich działań  i wysłaliśmy raport z ich  realizacji.

Do projektu zgłosiły się wszystkie  grupy przedszkolne w wieku od 3 do 6 lat (234 dzieci).

Z okazji tak ważnego święta, jakim jest 100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, zrealizowaliśmy z naszymi przedszkolakami 13 zadań wynikających z założeń projektu. Realizując poszczególne działania przybliżaliśmy dzieciom część historii naszego kraju i staraliśmy się zaszczepić w ich małych sercach chociażby cząstkę  miłości do OJCZYZNY.

Udział w projekcie” PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”  był dla nas wszystkich prawdziwą lekcją historii, przedstawioną w dostępny i ciekawy sposób. Wiek przedszkolny to właściwy czas na kształtowanie postaw patriotycznych i kształtowanie tożsamości narodowej dzieci.  Mamy nadzieję, że udało się nam chociaż w niewielki sposób zainteresować dzieci historią i uświadomić im kim tak naprawdę powinien być Polak- prawdziwy patriota.

Koordynator projektu: Małgorzata Wojtczak
Realizatorzy projektu:
Czynny udział:
Małgorzata Wojtczak
Dorota Waliszewska – Kot
Aleksandra Siecińska
Beata Adamczak

Nauczyciele realizujący wybrane zadania:
Tamara Piasecka
Ewelina Maciejewska
Ewa Kempińska
Urszula Strugarek
Aldona Szwedziak
Mariola Marcisz
Hanna Franek
Mirella Zaborowska- Fenger
Aleksandra Dolata
Aneta Matuszewska- Cierniak
Romana Szulczyńska
Dominika Krajewska

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact