W ramach projektu „Piękna nasza Polska cała” w grupie  Niezapominajki” odbyły się warsztaty plastyczne w których uczestniczyli i brali czynny udział rodzice. Celem warsztatów było przede wszystkim kształtowanie u dzieci postaw patriotycznych już od  najmłodszych lat oraz utrwalenie symboli narodowych.

W trakcie warsztatów oczywiście dominował kolor biało- czerwony. Dzieci wraz z rodzicami wykonały kotyliony oraz flagi różnymi technikami

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact