tecza

Rada Rodziców Przedszkola nr 3 "Słoneczne" 2022-2023

Przewodnicząca p.Wioletta Perdek,

skarbnik p.Marta Wawrzyniak

sekretarz p. Karolina  Skitek -Marciniszko

                
Przedszkole jest  instytucją otwartą, umożliwiającą  kontakty każdemu potrzebującemu rady i pomocy w wychowaniu dzieci. Rodzice powinni mieć świadomość, że przedszkole jest  przyjazne dziecku i rodzinie. Nasze przedszkole dąży do ścisłej współpracy z rodzicami.

Staramy się, aby rodzice, nauczyciele i pozostali pracownicy przedszkola tworzyli jedną rodzinę, której głównym celem jest dobro dziecka.

Dobre współdziałanie z rodzicami to także możliwość promowania placówki oraz uzyskania pomocy ze strony rodziców, którzy dostrzegając zaangażowanie nauczycieli, podejmują różne działania na rzecz przedszkola. Współdziałanie nauczycieli i rodziców to możliwość lepszego poznania się, działania  w miłej i serdecznej atmosferze

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact