tecza

Rada Rodziców Przedszkola nr3 „Słoneczne” w Pleszewie 2018/2019

Przewodniczący: p.Tomasz Gomułka

Sekretarz: p.Weronika Krupińska

Skarbnik: p.Joanna Smuszkiewicz
                  
Przedszkole jest  instytucją otwartą, umożliwiającą  kontakty każdemu potrzebującemu rady i pomocy w wychowaniu dzieci. Rodzice powinni mieć świadomość, że przedszkole jest  przyjazne dziecku i rodzinie. Nasze przedszkole dąży do ścisłej współpracy z rodzicami.

Staramy się, aby rodzice, nauczyciele i pozostali pracownicy przedszkola tworzyli jedną rodzinę, której głównym celem jest dobro dziecka.

Dobre współdziałanie z rodzicami to także możliwość promowania placówki oraz uzyskania pomocy ze strony rodziców, którzy dostrzegając zaangażowanie nauczycieli, podejmują różne działania na rzecz przedszkola. Współdziałanie nauczycieli i rodziców to możliwość lepszego poznania się, działania  w miłej i serdecznej atmosferze

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact