Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 została zakończona

 

 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO,

A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PRZEDSZKOLI

lp 

Rodzaj czynności 

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin w 

postępowaniu

uzupełniającym 

1 2 3 4
1   Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania  
  przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

od 12.02.2020 r.
do 19.02.2020 r.


     w godzinach pracy     
przedszkola

nie dotyczy    
2   Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie
  dziecka do przedszkola.
  Złożenie o przyjęcie do przedszkola pierwszego
  wyboru wniosku wraz z dokumentami
  potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
  warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
  postępowaniu rekrutacyjnym.

od 24.02.2020r. 

do 09.03.2020r. 

do godz. 12.00

od 15.04.2020r.

do 29.04 2020r.

     do godz. 12.00   

3

 

  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
  o przyjęcie do przedszkola i dokumentów
  potwierdzających spełnianie przez kandydata
  warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
  postępowaniu rekrutacyjnym.

od 10.03.2020r. 

do 25.03.2020r. 

od 06.05.2020r.

do 20.05.2020r.

4   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
  rekrutacyjną listy kandydatów
  zakwalifikowanych i kandydatów
  niezakwalifikowanych.

 

od 30.03.2020r.

od godz. 10:00

 

od 22.05.2020r. 

od godz. 10:00

5   Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
  przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 30.03.2020 r.

do 06.04.2020 r.


od godz.10:00

od 22.05.2020 r.

do 29.05.2020 r.


od godz. 10:00

6

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

  rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i
  kandydatów nieprzyjętych.

08.04.2020r. 03.06.2020r.

 

 

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact