Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 została zakończona

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do jednostki

Lista kandydatów zakwalifikowanych do innej jednostki, dla których jednostka była jednostką pierwszego wyboru

Lista kandydatów niezakwalifikowanych, dla których jednostka była jednostką pierwszego wyboru

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

Lista kandydatów zakwalifikowanych do innej jednostki, dla której jednostka była jednostka pierwszego wyboru

 

Zapraszamy Państwa na Dzień Otwarty - on-line

https://pleszew-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mmarcisz_pleszew_onmicrosoft_com/EcXXRwx2nXBChqKcnlizPJsB1Eql2XGZWGaaUpEXsNuRrg?e=4JV7Hg

 

DOKUMENTY

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Zgłoszenie do klasy pierwszej szkoły podstawowej

ZARZĄDZENIE NR 27/VIII/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

ZARZĄDZENIE NR 28/VIII/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

ZARZĄDZENIE NR 29/VIII/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

ZARZĄDZENIE NR 30/VIII/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO,

A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PRZEDSZKOLI

lp 

Rodzaj czynności 

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin w 

postępowaniu

uzupełniającym 

1 2 3 4
1   Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania  
  przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

od 08.02.2021 r.
do 15.02.2021 r.


     w godzinach pracy     
przedszkola

nie dotyczy    
2   Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie
  dziecka do przedszkola.
  Złożenie o przyjęcie do przedszkola pierwszego
  wyboru wniosku wraz z dokumentami
  potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
  warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
  postępowaniu rekrutacyjnym.

od 22.02.2021 r.
do 08.03.2021 r.


do godz. 12.00

od 16.04.2021 r.
do 30.04.2021 r.

 

     do godz. 12.00   

3

   Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
  o przyjęcie do przedszkola i dokumentów
  potwierdzających spełnianie przez kandydata
  warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
  postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 09.03.2021 r.
do 24.03.2021 r.

od 06.05.2021 r.
do 20.05.2021 r.
4   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
  rekrutacyjną listy kandydatów
  zakwalifikowanych i kandydatów
  niezakwalifikowanych.

 

od 29.03.2021 r.

od godz. 10:00

 

od 24.05.2021 r. 

od godz. 10:00

5   Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
  przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 29.03.2021 r.

do 07.04.2021 r.


od godz.10:00

od 24.05.2021 r.

do 31.05.2021 r.


od godz. 10:00

6

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

  rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i
  kandydatów nieprzyjętych.

09.04.2021 r. 02.06.2021 r.

 

 

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact