Kochani Rodzice

Zakończyła się  rekrutacja dzieci do przedszkola na nowy rok szkolny 2018/2019

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów do przedszkoli

 

Lp Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 2 3 4
1 Złożenie wniosku o przyjęcie  do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.02.2018 r.

do 28.02.2018 r.

od 02.04.2018 r.

do 09.04.2018 r.

2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.03.2018 r.

do 09.03.2018 r.

od 10.04.2018 r.

do 13.04.2018 r.

3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych od 12.03.2018 r. od 16.04.2018 r.
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 12.03.2018 r.

do 19.03.2018 r.

od 16.04.2018 r.

do 23.04.2018 r.

5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  26.03.2018 r.     30.04.2018 r.

 

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact