Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 odbywać się będzie  w wersji elektronicznej w terminie od 22.02.2021 do

08.03.2021 do godziny 12.00.

http://gminapleszew.przedszkola.vnabor.pl

Po elektronicznym złożeniu wniosku, należy przynieść wersję papierową do przedszkola pierwszego wyboru.

 

Już dzisiaj zapraszamy Państwa na Dzień Otwarty - on-line

https://pleszew-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mmarcisz_pleszew_onmicrosoft_com/EcXXRwx2nXBChqKcnlizPJsB1Eql2XGZWGaaUpEXsNuRrg?e=4JV7Hg

 

DOKUMENTY

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Zgłoszenie do klasy pierwszej szkoły podstawowej

ZARZĄDZENIE NR 27/VIII/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

ZARZĄDZENIE NR 28/VIII/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

ZARZĄDZENIE NR 29/VIII/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

ZARZĄDZENIE NR 30/VIII/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO,

A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PRZEDSZKOLI

lp 

Rodzaj czynności 

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin w 

postępowaniu

uzupełniającym 

1 2 3 4
1   Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania  
  przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

od 08.02.2021 r.
do 15.02.2021 r.


     w godzinach pracy     
przedszkola

nie dotyczy    
2   Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie
  dziecka do przedszkola.
  Złożenie o przyjęcie do przedszkola pierwszego
  wyboru wniosku wraz z dokumentami
  potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
  warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
  postępowaniu rekrutacyjnym.

od 22.02.2021 r.
do 08.03.2021 r.


do godz. 12.00

od 16.04.2021 r.
do 30.04.2021 r.

 

     do godz. 12.00   

3

   Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
  o przyjęcie do przedszkola i dokumentów
  potwierdzających spełnianie przez kandydata
  warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
  postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 09.03.2021 r.
do 24.03.2021 r.

od 06.05.2021 r.
do 20.05.2021 r.
4   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
  rekrutacyjną listy kandydatów
  zakwalifikowanych i kandydatów
  niezakwalifikowanych.

 

od 29.03.2021 r.

od godz. 10:00

 

od 24.05.2021 r. 

od godz. 10:00

5   Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
  przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 29.03.2021 r.

do 07.04.2021 r.


od godz.10:00

od 24.05.2021 r.

do 31.05.2021 r.


od godz. 10:00

6

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

  rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i
  kandydatów nieprzyjętych.

09.04.2021 r. 02.06.2021 r.

 

 

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact