Uwaga rodzice kandydatów do przedszkola!


30.03.2020r. od godz. 10.00  w Publicznym Przedszkolu nr 3 Słoneczne w Pleszewie zostaną wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych/ niezakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.
Jednak ze względu na zaistniałą sytuację spowodowaną epidemią o  wynikach postępowania rekrutacyjnego zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie.
Wzór oświadczenia woli mogą Państwo pobrać ze strony internetowej przedszkola www.przedszkolesloneczne.pl lub ze strony Facebook przedszkola. Wypełniony dokument z podpisami obojga rodziców należy zeskanować lub sfotografować  i przesłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a dokument w formie papierowej należy dostarczyć w późniejszym terminie.  Pisemne oświadczenie rodzic może wysłać także pocztą.

 

DRUK Oświadczenie woli

 

 ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI,
DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST
MIASTO I GMINA PLESZEW

 

ZARZĄDZENIE NR 14/VIII/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW
z dnia 29 stycznia 2020 r.


w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021

do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia zleca się dyrektorom publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Załącznik do zarządzenia Nr 14/VIII/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 29 stycznia 2020 r.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO,

A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PRZEDSZKOLI

lp 

Rodzaj czynności 

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin w 

postępowaniu

uzupełniającym 

1 2 3 4
1   Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania  
  przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

od 12.02.2020 r.
do 19.02.2020 r.


     w godzinach pracy     
przedszkola

nie dotyczy    
2   Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie
  dziecka do przedszkola.
  Złożenie o przyjęcie do przedszkola pierwszego
  wyboru wniosku wraz z dokumentami
  potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
  warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
  postępowaniu rekrutacyjnym.

od 24.02.2020r. 

do 09.03.2020r. 

do godz. 12.00

od 15.04.2020r.

do 29.04 2020r.

     do godz. 12.00   

3

 

  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
  o przyjęcie do przedszkola i dokumentów
  potwierdzających spełnianie przez kandydata
  warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
  postępowaniu rekrutacyjnym.

od 10.03.2020r. 

do 25.03.2020r. 

od 06.05.2020r.

do 20.05.2020r.

4   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
  rekrutacyjną listy kandydatów
  zakwalifikowanych i kandydatów
  niezakwalifikowanych.

 

od 30.03.2020r.

od godz. 10:00

 

od 22.05.2020r. 

od godz. 10:00

5   Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
  przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 30.03.2020 r.

do 06.04.2020 r.


od godz.10:00

od 22.05.2020 r.

do 29.05.2020 r.


od godz. 10:00

6

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

  rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i
  kandydatów nieprzyjętych.

08.04.2020r. 03.06.2020r.

 

 

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact