Na terenie przedszkola po raz pierwszy zebraliśmy dary, które przekazaliśmy na rzecz małych podopiecznych Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie.
Nasi wychowankowie uczą się empatii, tolerancji, akceptacji drugiego człowieka i otwarcia na potrzeby innych. Dzieci i ich rodzice poprzez aktywny udział i ofiarność czują się współorganizatorami przedsięwzięć, które także wpływają na kształtowanie ich pozytywnych postaw społecznych. Przedszkolaki wraz z rodzicami i personelem przedszkola zebrali bardzo dużą ilość słodyczy, zabawek, książek, artykułów papierniczych, które jeszcze przed świętami trafiły do dzieci najbardziej potrzebujących naszej pomocy.

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact