Dnia 16.06.2016 roku w ramach programu „Bezpieczny Przedszkolak ” przedszkolaki  spotkały się z przedstawicielami Straży Miejskiej. W spotkaniu wzięły udział wszystkie grupy wiekowe. Podczas pogadanki dzieci zapoznały się z pracą strażnika, oglądały elementy umundurowania. 

Zaproszeni  goście, rozmawiali z dziećmi o tym jak i gdzie bezpiecznie się bawić.  Dzieci dowiedziały się także  jak postępować w kontaktach z obcymi, sytuacji zagrożenia oraz jak bezpiecznie zachowywać się na drodze oraz jak bezpiecznie zachować się podczas letniego wypoczynku.

Ogromnym zainteresowaniem dzieci cieszył się samochód strażników, do którego na zakończenie spotkania mogło wsiąść  każde dziecko. Spotkanie zorganizowała pani Małgosia. 

 

 

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact