Grupa Stokrotki rozpoczęła realizację programu „Podróże z literkami po krajach Unii Europejskiej”. Podstawowym założeniem programu jest rozwijanie zainteresowań  krajami Unii Europejskiej, ich kulturą, tradycjami, obyczajami, językiem, kuchnią. 

W podróży po poszczególnych krajach dzieciom towarzyszyć będzie pierwsza literka nazwy kraju, która będzie się włączać do wspólnych zabaw, zachęcać dzieci do określonych działań jednym słowem towarzyszyć dzieciom w każdej podróży.

Dzieci odwiedziły już Austrię i Bułgarię. ‘

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact