Aleksandra Serba – 3-latek z grupy „Różyczki” była najmłodszym uczestnikiem konkursu na   „Logo Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie”. Celem konkursu było wyłonienie najlepszego, reprezentacyjnego znaku graficznego(logo), który miał być podstawą wizualnej identyfikacji z wyżej wymienioną instytucją.                                                                               

Aleksandra wspólnie z rodzicami przygotowała pracę konkursową i w minionym tygodniu odebrała dyplom i nagrodę. GRATULACJE!!!!!!!!

 ZESTAW PROGRAMÓW

W planowaniu pracy dydaktyczno –wychowawczo - opiekuńczej nauczycielki odnoszą się do podstawy programowej oraz wybranych  w placówce programów edukacyjnych tj.:

 Programy obowiązujące:

 1.     „Od przedszkolaka do pierwszaka”  I. Broda

2.    „W radości dzieci Bożych” ks. dr Tadeusz Śmiech

3.    „Kocham dobrego Boga” program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach

 

 Dyrektor

mgr Aldona Szwedziak

 

 

V-ce dyrektor

mgr Mariola Marcisz

 

Nauczyciele

mgr Beata Adamczak

 Mirella Zaborowska – Fenger

 mgr Hanna Franek

mgr Magdalena Gajewska

 mgr Ewa Kempińska

mgr Dominika Krajewska

mgr Ewelina Maciejewska

mgr Aneta Matuszewska – Cierniak

mgr Tamara Piasecka

mgr Aleksandra Siecińska          

Urszula Strugarek

mgr Anna Śledzianowska

 mgr Agnieszka Śnieć – Fabisz

mgr Romana Szulczyńska

mgr Dorota Waliszewska-Kot

mgr  Agnieszka Witkowska

mgr Małgorzata Wojtczak

    Pracujący nauczyciele  w  przedszkolu to wysoko wykwalifikowana kadra, dążąca do jak najwyższych własnych umiejętności, doskonaląca się na kursach i warsztatach, poszukująca nowych metod i rozwiązań pozwalających na osiąganie wszechstronnego rozwoju dziecka we współdziałaniu z rodziną.

Załącznik do Uchwały z dnia 28.10.2014 r., nr 6/2014

 
ZNOWELIZOWANY
STATUT
PRZEDSZKOLA NR 3 „SŁONECZNE”
W PLESZEWIE

po zmianach z 28.10.2014 r.

 
Przedszkole działa na podstawie:

    Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. nr  256  poz. 2572  z 2004 r.),
    Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych(Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact