Dzieci ze starszych grup odwiedziły Muzeum Regionalne w Pleszewie i obejrzały dwie wystawy: „140 lat powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Pleszewie" oraz "100 hełmów na 100-lecie powstania Głównego Związku Straży Pożarnych RP”.
Na wystawach zaprezentowane są najciekawsze archiwalia i muzealia związane z pleszewską strażą pożarną. Wśród nich: fotografie, noty biograficzne założycieli, sztandary, mundury, hełmy, odznaczenia, sprzęt gaśniczy i ratowniczy, pompy oraz dokumenty.
Zgromadzone na wystawach eksponaty wzbudziły ogromne zainteresowanie naszych przedszkolaków. Po krótkim wprowadzeniu w tematykę wystaw dzieci przymierzały hełm strażacki, rywalizowały w konkurencji zwijania węża strażackiego na czas oraz testowały syrenę alarmową stosowaną w pożarnictwie.

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact