Zasady odbierania i przyprowadzania dzieci w naszym przedszkolu

  • Rodzice są zobowiązani dopilnować, aby dziecko dotarło do swojej grupy lub na  dyżur w innej grupie.

  • Nie wolno dziecka puszczać samo od bramy ( istnieje możliwość zawrócenia się dziecka z jemu znanych tylko przyczyn np. czegoś zapomniało, a rodzic w tym czasie może już znacznie się oddalić).

  • Dziecko odbierane jest wyłącznie przez rodziców lub inne osoby upoważnione  przez nich ( pisemne upoważnienie na początku roku szkolnego)

  • Nauczyciel musi wiedzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola.

  • Z terenu przedszkolnego pozwalam dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic  dotarł na miejsce pobytu grupy.

  • Rodzic może sam odebrać dziecko z grupy lub poprosić o wywołanie z domofonu przez dyżurującą w szatni woźną lub innego pracownika  przedszkola.

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact