W minionym tygodniu dzieci  starały się lepiej poznać samych siebie. Wspólnie z rodzicami rozmawiały  o sobie,   o swoim wyglądzie i swoich   zainteresowaniach.

Uczyły  się o dzieciach z różnych stron świata, o ich wyglądzie, strojach, obyczajach, a także o muzyce charakterystycznej dla kontynentów, na których żyją.

Dzieci dowiedziały się także, że na świecie niektórzy ich rówieśnicy żyją w trudnych warunkach: muszą pracować, cierpią z powodu głodu, braku dostępu do wody czy wojen.

Przedszkolaki  poznały swoje prawa oraz poznały  logo i działalność UNICEF-u a także  sposoby wspierania tej organizacji.

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact