tecza

Szanowni Rodzice


Ponownie przypominamy, że za zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku odpowiedzialny jest organizator wypoczynku.

Przed wysłaniem dziecka na wypoczynek warto zapoznać się bardzo dokładnie z zaproponowaną przez organizatora ofertą, zwracając uwagę m.in. na:
•    warunki sanitarno – higieniczne wybranego na wypoczynek obiektu, w tym warunki zakwaterowania,
•    kadrę pedagogiczną, której zostanie powierzone dziecko,
•    zabezpieczenie dostępu do opieki medycznej podczas trwania wypoczynku, w tym zasady informowania o chorobach i dolegliwościach oraz sposobach przyjmowania leków przez dziecko, postępowania w przypadku hospitalizacji dziecka w czasie wypoczynku,
•    obecność danych organizatora w ogólnopolskiej bazie wypoczynku,
•    opracowany szczegółowy program wypoczynku,
•    regulamin pobytu na wypoczynku (m.in.: korzystanie z telefonu komórkowego, zasady korzystania z kieszonkowego – możliwość przechowywania pieniędzy i wartościowych przedmiotów, ewentualne terminy odwiedzin dziecka).

W celu ułatwienia Państwu dotarcia do informacji na temat wybranego wypoczynku funkcjonuje publiczna Baza wypoczynku, w której można sprawdzić, czy organizator wypoczynku dokonał jego zgłoszenia. Link do bazy znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu  www.ko.poznan.pl w zakładce wypoczynek lub http://wypoczynek.men.gov.pl Na wskazanych stronach internetowych znajdują się również poradniki dotyczące wypoczynku oraz adresy stron internetowych z informacjami poświęconymi bezpiecznemu wypoczynkowi.
Ponadto informujemy, że całodobowo czynne jest Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, tel. 61 854 13 21.

Również dzwoniąc pod niżej wymienione numery można informować o nieprawidłowościach wymagających podjęcia interwencji przez kuratora w sprawach organizacji wypoczynku,
w szczególności w wypadkach występowania zagrożeń dla zdrowia lub życia uczestników wypoczynku.

Informacji na temat wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej udzielają:
w Poznaniu: Alicja Maria Rajewicz tel. 604 195 147, Anna Wujkowska tel. 780 386 031
w Lesznie:   Małgorzata  Kinga Nowacka tel. 780 386 123, Danuta Mikołajczak tel. 780 386 010
w Pile: Grzegorz Jan Maciuszko tel. 780 386 093, Grażyna Anna Rodek tel. 780 386 094
w Kaliszu: Marzena Szczudlik tel. 600 211 837, Magdalena Lielbriedis tel. 600 125 786
w Koninie: Joanna Karolewska tel. 780 386 117, Sławomira Kurpik  tel. 780 386 115

 Podstawa prawna: art. 92 i 96a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r., poz. 1481 z późn. zm.)  oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016, poz. 452)


 Z poważaniem
wicedyrektor Magdalena Gajewska

 

 

 

 

 

 

Apel twojego dziecka


•    Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego czego się domagam. To tylko próba z mojej strony.

•    Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję – poczucia bezpieczeństwa.

•    Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko Ty możesz pomóc mi zwalczyć zło, póki jeszcze jest możliwe.

•    Nie rób ze mnie większego dziecka niż jestem. To sprawia, że przyjmuję postawę głupio dorosłą, żeby udowodnić, że jestem duży.

•    Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to konieczne. O wiele bardziej przejmuję się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy.

•    Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych.

•    Nie wmawiaj mi, że błędy które popełniam są grzechem. To zagraża mojemu poczuciu wartości.

•    Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię nienawidzę. Czasami mówię to, by przyciągnąć Twoją uwagę.

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact