tecza
6.30-8.00

Schodzenie  się dzieci. Rozmowy z rodzicami i dziećmi.Zabawy w kącikach zainteresowań Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensacyjnym i wychowawczym. Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela. Czynności porządkowo-gospodarcze, pomoc w przygotowaniu zajęć.

8.00-8.15

Ćwiczenia poranne

8.15-8.30

Zabiegi higieniczne ,przygotowanie do śniadania, pełnienie dziecięcych dyżurów, pomoc w nakrywaniu do stołu.

8.30-9.00

Śniadanie ,czynności samoobsługowe, mycie zębów

9.00-10.00

Zajęcia dydaktyczne (obecnie nie określa się dokładnie ram czasowych, gdyż nie chodzi o czas, ale o aktywność dziecka-jego zmęczenie)

10.00-11.15

Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery,wycieczki

11.15-11.30 

Czynności samoobsługowe w szatni, porządkowe-higieniczne, przygotowanie do obiadu, rozmowy na temat zdrowego sposobu odżywiania się.

11.30-12.00

Obiad, czynności samoobsługowe, mycie zębów

12.00-12.15

Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę

12.15-14.00

Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci, zabawy na powietrzu

   14.00-14.15

Czynności samoobsługowe

   14.15-14.30

Podwieczorek

14.30-16.30

Gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia o charakterze wychowawczym, pobyt na świeżym powietrzu, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact