Dziecko w wieku przedszkolnym poznaje świat przede wszystkim przez doświadczenie. Nie posługuje się jeszcze wystarczająco dla słownego przekazu wiedzy myśleniem logicznym. Uczy się głównie przez działanie - naśladowanie osób dla niego znaczących i stara się z nimi identyfikować. Podobnie wprowadzenie w życie religijne odbywa się przez uczestnictwo dziecka w religijnych praktykach dorosłych.

Nawiązanie relacji z Bogiem i kształtowanie się obrazu Boga w świadomości dziecka zależne jest w największym stopniu od jego relacji z rodzicami, a następnie z katechetą. Ich postawa,naznaczona autentyczną miłością,sprzyja budowaniu prawdziwego obrazu Boga jako kochającego Ojca, a klimat bezpieczeństwa i zaufania zarówno w rodzinie, jak i w grupie katechetycznej, ułatwia proces religijnej socjalizacji dziecka. Natomiast brak doświadczenia miłości w życiu przedszkolaka może spowodować poważne trudności w zaistnieniu i rozwoju jego więzi z Bogiem.

Program nauczania religii w przedszkolu uwzględnia rozwój psycho-fizyczny dziecka, starając się być w zgodzie z przeżywanymi przez nie emocjami i relacjami w rodzinie oraz grupie rówieśniczej. Ukazuje dziecku otaczający świat i pozwala otworzyć się na Boga i Jego miłość. Tematyka katechez wprowadza w rzeczywistość liturgii Kościoła poprzez naukę gestów i modlitw oraz zachętę do udziału w Eucharystii i wydarzeniach roku liturgicznego.

Cele nadrzędne programu:

1. Doświadczenie życia we wspólnocie.
2. Uczestnictwo w modlitwie i życiu Kościoła.
3. Okazywanie miłości w rodzinie.
4. Doświadczenie miłości Boga i ludzi w życiu dziecka.
5. Poczucie bliskości Jezusa, który przychodzi i zbawia nas.
6. Radość dziecka Bożego

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact