Drodzy Rodzice

Witam w kolejnym, wiosennym miesiącu. I jak w każdym czeka na nas wiele ciekawych wydarzeń, spotkań i codziennych zajęć. A czym się zajmiemy? Oto nasze kwietniowe plany:

Tydzień pierwszy- „Wiosna w ogrodzie”
-poznanie wiosennych prac w ogrodzie oraz narzędzi koniecznych do ich wykonywania
-prace w naszym przedszkolnym ogródku
-poznanie etapów wzrostu roślin oraz warunków niezbędnych do ich rozwoju
-liczenie w dostępnym zakresie
-doskonalenie sprawności rąk podczas wykonywania prac plastycznych

Tydzień drugi- „Zwierzęta na wsi”
-poznanie zwierząt żyjących na wsi, bogacenie słownictwa dzieci
-klasyfikowanie zwierząt ze względu na wielkość,
- określanie położenia przedmiotów względem siebie
-poznanie zwierząt dorosłych i młodych ( mama i jej dziecko)
-doskonalenie sprawności ręki podczas wycinania i rysowania
-rozwijanie poczucia rytmu i reakcji na sygnał

Tydzień trzeci- „Mali ekolodzy”
- wdrażanie do dbania o najbliższe otoczenie dziecka- pokój, dom, podwórko
-zachęcanie do segregowania śmieci i wrzucania do odpowiednich pojemników
-ukazywanie ważności dbania o naszą planetę
-klasyfikowanie przedmiotów ze względu na przynależność do danej grupy
-posługiwanie się nazwami kolorów
-rozwijanie sprawności ruchowej i reakcji na sygnał dźwiękowy

Tydzień czwarty- „Mały patriota”
-poznanie symboli narodowych – flaga, godło hymn
-rozwijanie mowy i bogacenie słownictwa
-poznanie legendy o warszawskiej syrence
-przeliczanie w dostępnym zakresie
-doskonalenie sprawności manualnych
-określanie i porównywanie wielkości.

Ważniejsze wydarzenia kwietnia
- Zajęcie otwarte dla rodziców
- Dzień czyściocha
- Dzień tańca
- Dzień Ziemi

 wychowawczyni
Mirella Zaborowska - Fenger

 

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact