Drodzy Rodzice !

Witam wszystkich Państwa w nowym 2021 roku  i życzę by był on lepszy od poprzedniego, spokojniejszy i obfitujący w wiele radosnych chwil, a co najważniejsze bez pandemii. Tym samym my zabieramy się do dalszej pracy.

Tydzień trzeci „Zima i zwierzęta”
- obserwowanie zmian w przyrodzie i wiązanie ich z aktualną porą roku
- poszerzanie wiadomości dotyczących życia zwierząt w czasie zimy
- przypomnienie o konieczności dokarmiania ptaków zimą
- poznanie pracy leśnika i jego pomocy zwierzętom
- zainteresowanie dzieci światem przyrody i chęci niesienia pomocy zwierzętom


Tydzień czwarty „Niespodzianki dla Babci i Dziadka”
- wdrażanie do coraz lepszego rozumienia następstwa czasu
- kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku  do osób starszych
- zachęcanie do sprawiania  niespodzianek bliskim osobom
- orientowanie się w stosunkach pokrewieństwa w rodzinie
- dostarczanie wiedzy na temat życia ludzi dawniej i dziś
- uświadomienie roli i znaczenia  osób starszych w rodzinie
- kształtowanie postaw społecznie akceptowanych.

        
 Styczeń to również w tym roku czas zimowych ferii.
Wszystkim dzieciom i rodzicom, którzy skorzystają z zimowych wakacji życzę  wypoczynku i oczywiście nieodzownego dobrego humoru.

Ważniejsze wydarzenia stycznia:
-  Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy w przedszkolu
-  Uroczystość Dnia Babci i Dziadka

                                                                  Wychowawczyni grupy Słoneczniki

                                               Mirella Zaborowska-Fenger

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact