Dzieci z grupy „Różyczki” rozmawiały o swoim rodzinnym mieście- jakim jest Pleszew.  W trakcie zajęć poznały herb oraz flagę Pleszewa. Poszukiwały naszej miejscowości na mapie powiatu pleszewskiego. Doskonale zorientowane były też w tym kto zarządza naszym miastem.

Dzięki uprzejmości rodziców przedszkolaki mogły zobaczyć nie tylko współczesny Pleszew- ale także ten dawniejszy. Niezwykłe wrażenie zrobiły na dzieciach te fotografie i ilustracje, na których przedszkolaki dostrzec mogły „stare” samochody.

Niezwykle udana okazała się także wycieczka do Parku Miejskiego, która ukazała dzieciom piękno najbliższej okolicy.

Efektem finalnym było stworzenie przez dzieci „Albumu o Pleszewie”. Zajęcia przygotowała pani  Aneta.

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact