Grupa Fiołki uczestniczy w Ogólnopolskim projekcie edukacyjnym ,,W świecie Montessori”. Formuła projektu obejmuje 9 miesięcy i 9 montessoriańskich tematów do poruszenia. Tematem października była ,,Montessoriańska samodzielność”. Grupa Fiołki wykazuje wiele form samodzielności min.: dzieci potrafią samodzielnie ubierać się, pełnią dyżury przy nakrywaniu do stolików, sprzątają naczynia po posiłkach, samodzielnie dzieci wykonały zapasy na zimę: kisiły ogórki.

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact