Jeden z obszarów z zakresu edukacji matematycznej, charakterystyczny dla edukacji przedszkolnej, to miara i mierzenie. Podczas realizowania tego zagadnienia dziecko ustala, co jest większe, co mniejsze, dokonuje pomiaru na różne sposoby, np.: dłonią, palcami, łokciem, krokami, stopą czy określonymi przedmiotami oraz porównuje długości, np.: pasków, sznurków, tasiemek, przedmiotów codziennego użytku. Ponadto dzieci zapoznają się w tym okresie z przyrządami służącymi do mierzenia (np. z linijką czy ekierką czy też z miarą krawiecką). 

I właśnie zajęcia tego typu zorganizowała dzieciom z grupy „Żonkile” z Publicznego Przedszkola nr 3 „Słoneczne”  w Pleszewie pani Małgosia. Dzieci mierzyły szale różnej długości za pomocą kroków, metody „stopa za stopą”, dłońmi, palcami, sznurkiem  oraz za pomocą wzorcowego szalika. Segregowały też szaliki według wielkości. Po wysunięciu wniosków, że takie sposoby mierzenia nie są dokładne, dzieci poznały kolejny sposób mierzenia długości- miarą krawiecką.

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact