Przedszkole Słoneczne od wielu już lat promuje zasady zdrowego stylu życia i podejmuje działania z zakresu edukacji zdrowotnej. Wyrabiamy nawyk dbania o codzienną aktywność fizyczną dzieci pod hasłem „Zdrowo i sportowo”.

Organizujemy przedszkolne teatrzyki mówiące o wartości zdrowego stylu życia, uświadamiamy dzieciom jak ważny jest codzienny pobyt na świeżym powietrzu, organizujemy spacery i wycieczki podczas których dzieci mają bezpośredni kontakt z przyroda.

Organizujemy zajęcia kulinarne. Realizujemy programy i projekty np. „Mamo, tato wolę wodę”, „Mamo, tato nie pal”, „Kubusiowi przyjaciele natury” itp. Bierzemy udział W Olimpiadach sportowych.

Następnym naszym celem jest zorganizowanie „Ścieżki zdrowia”. Na początek powstały kwietniki z palet, przygotowane przez  p. Szymoniaka, któremu bardzo dziękujemy. Dzieci wspólnie z paniami wypełniły je skrzyneczkami w których posadziły kolorowe jesienne rośliny. Każda z grup będzie dbać o swój mały ogródeczek.

Z czasem kwietnik zamieni się w zielnik ze zdrowymi ziołami.

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact