W Przedszkolu „Słonecznym” realizowana była Ogólnopolska Kampania Społeczna pt.”Idą święta , nie o SMS-ie lecz o kartce pamiętaj” organizowana przez Fundację Dbam o Mój Z@sięg.                                                                                                                  

Dzieci z grupy „Żonkile”  przed świętami Bożego Narodzenia z ogromnym zaangażowaniem samodzielnie wypisywały życzenia świąteczne na kartkach otrzymanych z Fundacji. Kartki świąteczne z dodatkowymi elementami wyrysowanych serduszek wręczały podczas „Świątecznego spotkania” mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie. Odbiorcom-często osobom samotnym  sprawiły one ogromną radość.

Dla dzieci była to szansa by w prosty i osobisty sposób wyrazić wszystko to co czują do osób , którym dedykowały życzenia. Najmłodsi są świadomi różnicy pomiędzy istotą słowa pisanego własnoręcznie, a wiadomością cyfrową – wygenerowaną często z gotowych wzorów.   Koordynator projektu pani  Dorota zwróciła dzieciom uwagę na wyjątkowość łączących nas więzi  i osobistych relacji w świecie, w którym bardzo ważną rolę odgrywają technologie informacyjno-komunikacyjne , a udziałem w kampanii zachęciła do kultywowania tradycji pisania kartek świątecznych.

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact