„Wszystko co wiemy o rzeczywistości ,   zaczyna się i kończy na eksperymencie”
                                                               Albert Einstein

Powszechnie wiadomo, iż dzieci przedszkolne charakteryzuje naturalna ciekawość tego co je otacza. Najlepszym sposobem zaspokojenia naturalnej ciekawości dziecka są zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym. Zabawy te stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka. Rozwijając umiejętność krytycznego myślenia, myślenia przyczynowo-skutkowego, porównywania i uogólniania przyczyniają się do rozszerzenia horyzontów myślowych przedszkolaka.

Dzięki różnego rodzaju eksperymentom  dzieci zaczynają lepiej rozumieć świat.   Co ważniejsze , wciąż chcą dowiadywać się więcej. Naturalna ciekawość świata występującą w dziecięcych zachowaniach jest odpowiednio modyfikowana, a także rozwijana i podtrzymywana w toku edukacji .

W edukacji przyrodniczej, warto pokazywać dzieciom swoje zainteresowania i pasję poznawczą, stale zachęcać do badania i uczenia się treści przyrodniczych. Warto pokazać im różne drogi poznawania i uczenia się aby w przyszłości osiągały  wysokie efekty w nauce.                 

Zabawa badawcza jest sposobem rozwijania aktywności własnej dziecka. Dziecko w sposób czynny i samodzielny zdobywa doświadczenie umysłowe. Działając myśli, poznaje funkcjonowanie przedmiotów, zjawisk, ich cech, właściwości, a także różnego rodzaju zależności przyczynowo – skutkowe między badanymi przedmiotami i zjawiskami. Dziecko uczy się chętnie tego, co je zaciekawia a najlepiej wówczas, gdy czynnie eksperymentuje i samo ustala tematy badań chcąc iść w poznawaniu własną drogą, dochodzić do własnych rozwiązań. Dzieci rozwiązując problemy różnymi metodami, prowokowane są do wyciągania wniosków, szukania zależności, określania przyczyn i skutków. Przy okazji uczą się planowania własnych działań, poszukiwania oryginalnych pomysłów i rozwiązań.

Eksperymenty dają dzieciom okazję do odkrywania i zgłębiania fascynującego świata przyrody i techniki ,a wiedza i umiejętności zdobyte podczas doświadczeń staną się inspiracją i pomostem do wiedzy zdobywanej na kolejnych szczeblach edukacji.                                                                                             

Cykl zajęć prowadzony jest w grupie „Żonkile” od trzech lat. W roku 2018/2019 Innowacja Pedagogiczna zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej została poszerzona o elementy preorientacji zawodowej. Innowacja pedagogiczna realizowana jest przy współpracy z Zespołem Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie.  Współpracują ze sobą : Dorota Waliszewska-Kot-nauczyciel  przedszkola oraz pani Ewelina Kuczyńska – nauczyciel ZSP nr 2 w Pleszewie

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact