U dzieci zabawa i taniec pojmowane są jako emanacja radości i szczęścia. Tańce, zwłaszcza w wykonaniu dzieci, cieszą się dużym aplauzem wśród rodziców i społeczności szkolnej, a ze względu na ich prostotę wykonania sprawiają, że coraz szersze grono dzieci włącza się do udziału w zabawie. Dzieci bardzo lubią tańczyć, a wiele zabaw połączonych z ruchem i tańcem podejmują spontanicznie, dlatego te reakcje należy rozwijać, podtrzymywać i ukierunkowywać. Taniec jest naturalnym zjawiskiem podnoszącym poziom endorfiny, a przyjemność czerpana z ruchu w takt muzyki zwiększa naturalną radość każdego. Jednym ze środków do osiągnięcia tego celu jest wykorzystanie tańców do zabawy i integracji w edukacji przedszkolnej.

Codzienny kontakt dziecka z muzyką pozwala na realizację ważnych zadań edukacyjnych:
• wprowadza dzieci w świat doznań estetycznych i uświadamia, że ruch i muzyka są formami   wypowiedzi, umożliwia poznawanie przyrody i środowiska bliskiego dziecku,
• przybliża tradycje, kulturę i folklor własnego regionu, narodu oraz ludzkości,
• rozbudza i pomaga wyrażać pozytywne emocje, a także zrozumieć język emocjonalny innych ludzi,
• stwarza warunki do wyrażania siebie, nawiązywania kontaktu z rówieśnikami,
• sprzyja integracji grupy przedszkolnej

Celem innowacji jest pokazanie muzyki i tańca jako jednej z form aktywności ruchowej, rozwijanie indywidualnych zdolności każdego dziecka, jego inicjatywy, aktywności  i samodzielności, rozwijanie płynności i estetyki ruchu,  udział w programach z różnych okazji w przedszkolu i w środowisku.

Innowacja  przeznaczona jest do nauczania tańców integracyjnych, ludowych oraz zabaw przy muzyce i zabaw ze śpiewem.

Dobór treści programowych jest dostosowany do potrzeb, zainteresowania i wieku dzieci. Nowe treści i zadania są wprowadzone stopniowo.Zajęcia taneczne realizowane są w ramach zajęć przedszkolnych.

Uczestnikami tych zajęć mogą być wszystkie  dzieci przedszkolne.

Autorkami innowacji są nauczycielki przedszkola: Mirella Zaborowska-Fenger, Aneta Matuszewska-Cierniak i Hanna Franek.

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact